เรียกรายงานตัว ม.4 ห้องเรียนพิเศษเพิ่มเติมครั้งที่ 1

เมษายน 11, 2021 science 0

click  ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง  เรียกรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)

เรียกรายงานตัว ม.1 ห้องเรียนพิเศษ เพิ่มเติมครั้งที่ 1

เมษายน 10, 2021 science 0

Click ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง  เรียกรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program : EP) (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) Click ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี [อ่านต่อ]

ประกาศห้องแนวปฏิบัติ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ นักเรียน ม.1 และ ม.4 โครงการห้องเรียนพิเศษ 2564

มีนาคม 29, 2021 science 0

ประกาศแนวปฏิบัติในการเข้าสอบและตารางสอบ CLICK รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและห้องสอบ ม.1  CLICK รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและห้องสอบ ม.4 CLICK

ประกาศรับนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564

กุมภาพันธ์ 18, 2021 science 0

ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่องการรับนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 คลิกอ่านประกาศการรับนักเรียนประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษ คลิกอ่านประกาศการรับนักเรียนประเภทห้องเรียนทั่วไป  

ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง ปิดโรงเรียนด้วยเหตุพิเศษ

มกราคม 4, 2021 science 0

คลิกอ่านประกาศ ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) มีความรุนแรงขึ้น สำนักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 จึงมีหนังสือแจ้ง โดยความเห็นชอบจากมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที [อ่านต่อ]

No Image

ภาพบรรยากาศ การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 ประจำ 2560

สิงหาคม 29, 2017 science 0

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี เป็นศูนย์สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 ประจำปี 2560

No Image

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

สิงหาคม 10, 2017 science 0

ขอเชิญนักเรียนและผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 22 สิงหาคม 2560 ณ บริเวณหอประชุม ๑๐๐ ปี ครูลำยอง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ภายในวันงานมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้จากหน่วยงานภายนอก และนิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์โดยนักเรียนระดับชั [อ่านต่อ]