No Image

แบบฟอร์ม ปพ.5

กันยายน 8, 2016 nikhom 0

คุณครูสามารถดาวน์โหลด เพื่อนำไปใช้ได้ตามอัธยาศัย คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด ปรับปรุงครั้งที่1บันทึกคะแนนเป็นทศนิยม (29 – 09 – 2559)

No Image

เรียกนักเรียนบัญชีสำรองประเภท นักเรียนชั้นม.3 เดิม ในปีการศึกษา 2558 ที่มีศักยภาพเหมาะสม

เมษายน 10, 2016 nikhom 0

โรงเรียนสุราษฎร์ธานีเรียกนักเรียนบัญชีสำรองประเภท นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จบหลักสูตรการศึกษาขั้นบังคับ ในปีการศึกษา 2558 ที่มีศักยภาพเหมาะสมคัดเลือกเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 🙂  มารับหลักฐานการมอบตัวในวันที่ 10 เมษายน 2 [อ่านต่อ]

No Image

ประกาศผลการสอบเข้านักเรียนชั้น ม.1, ม.4 ปีการศึกษา 2559 เพิ่มเติม 2

เมษายน 5, 2016 nikhom 0

นักเรียนชั้น ม.1 ประกาศรายงานตัวนักเรียนโครงการ EP (สำรอง) นักเรียนชั้น ม.4 โครงการ (MSET) เพิ่มเติม 2 โครงการ Gifted เพิ่มเติม 2 โครงการศิลป์-ภาษา เพิ่มเติม 2 นักเรียน ม.3 เดิม (บัญชีสำรอง)  

No Image

ประกาศผลโครงการพิเศษนักเรียนชั้นม.1 ปีการศึกษา 2559 เพิ่มเติมครั้งที่ 1

มีนาคม 26, 2016 nikhom 0

 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประกาศผลการสอบเข้าโครงการห้องเรียนพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์สสวท.และคณิตฯ-วิทย์ม.ต้น โครงการห้องเรียนพิเศษ MSET

No Image

ประกาศผลโครงการพิเศษนักเรียนชั้นม.4 ปีการศึกษา 2559 เพิ่มเติมครั้งที่ 1

มีนาคม 26, 2016 nikhom 0

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประกาศผลโครงการพิเศษนักเรียนชั้นม.4 ปีการศึกษา 2559 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1   โครงการห้องเรียนพิเศษ MOU และ พสวท. โครงการ (MSET) โครงการ Gifted โครงการศิลป์-ภาษา

No Image

รายงานผลการรับสมัครนักเรียน

มีนาคม 22, 2016 nikhom 0

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี รายงานผลการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2559 ประเภทห้องเรียนทั่วไป