No Image

ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

สิงหาคม 28, 2017 nikhom 0

ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จำนวน ๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดคลิกที่นี่

No Image

(ร่าง)ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี

สิงหาคม 23, 2017 nikhom 0

(ร่าง)ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จานวน ๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด คลิกที่นี่

No Image

แผนพัฒนาตนเอง(ID Plan)

มิถุนายน 20, 2017 nikhom 0

  ไฟล์นำเสนอ ดร.สมคิด นาคขวัญ ดาวโหลดคลิกที่นี่ คุณครูโรงเรียนสุราษฎร์ธานีสามารถดาวน์โหลดไฟล์แบบฟอร์มแผนพัฒนาตนเองได้ คลิกที่นี้เพื่อดาวโหลด งานบุคคล โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

No Image

ประกาศผลโครงการพิเศษนักเรียนชั้นม.1 ปีการศึกษา 2560 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3

เมษายน 7, 2017 nikhom 0

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประกาศผลโครงการพิเศษนักเรียนชั้น ม.1  ปีการศึกษา 2560 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ประกาศรายงานตัวนักเรียนโครงการ EP (สำรอง)  

No Image

แบบฟอร์ม ปพ.5 ฉบับปรับปรุง

เมษายน 6, 2017 nikhom 0

คุณครูสามารถดาวน์โหลด เพื่อนำไปใช้ได้ตามอัธยาศัย คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด ปรับปรุงครั้งที่ 2 บันทึกคะแนนเป็นทศนิยม ตารางเวลาเรียน และ คู่มือลำดับการใช้งาน (06 – 04 – 2560)

No Image

ประกาศผลการสอบเข้านักเรียนชั้น ม.1, ม.4 ประเภทนักเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2560

เมษายน 4, 2017 nikhom 0

นักเรียนชั้น ม.1 ประกาศผลนักเรียนทั่วไป ประกาศผลนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ประกาศผลนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ นักเรียนชั้น ม.4 ประกาศนักเรียนทั่วไป ประกาศนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ  

No Image

ประกาศรับ ปพ.1 ระดับ ม.3 , ม.6

มีนาคม 31, 2017 nikhom 0

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี งานทะเบียนนักเรียนแจ้งการรับ ปพ.1 ฉบับจบหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รับในวันที่ 3 เมษายน 2560 เวลา 08.30 – 11.30 น. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 รับในวันที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 08.30 – [อ่านต่อ]

No Image

ประกาศผลความสามารถพิเศษนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2560

มีนาคม 30, 2017 nikhom 0

ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ประเภท นักเรียนความสามารถพิเศษ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี   ปีการศึกษา 2560 รายละเอียด ดังแนบ