ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง การขยายเวลาเรียนแบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

มิถุนายน 9, 2021 วิชาการ 0

ด้วยโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประกาศขยายเวลาให้นักเรียนทุกระดับชั้นเรียนในรูปแบบ Online ไปจนถึงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔  หากมีการเปลี่ยนแปลงทางโรงเรียนจะประกาศให้ทราบต่อไป อ่านประกาศ

ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานีขอความร่วมมือจากนักเรียน ครู บุคลากรและผู้ปกครอง

พฤษภาคม 17, 2021 วิชาการ 0

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการของ ศบค. โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ขอความร่ววมือ ดังนี้ อ่านประกาศ

ประกาศ เลื่อนการสอบคัดเลือก ม.1 และ ม.4 ประเภทนักเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2564

เมษายน 30, 2021 วิชาการ 0

ด้วยโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประกาศเลื่อนการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประเภทนักเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2564 คลิกประกาศ

ประกาศ!!! รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์

เมษายน 27, 2021 วิชาการ 0

ด้วยโรงเรียนสุราษฎร์ธานี  มีความประสงค์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา  คลิกอ่านประกาศ