ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ ปีการศึกษา 2567

มีนาคม 26, 2024 วิชาการ 0

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนช้้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ ปีการศึกษา 2567 สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และกำหนดการรายงานตัวได้ที่ คลิก

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนช้้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2567

มีนาคม 26, 2024 วิชาการ 0

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนช้้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2567 สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และกำหนดการรายงานตัวได้ที่ คลิก

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนช้้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2567

มีนาคม 26, 2024 วิชาการ 0

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนช้้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2567 สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และกำหนดการรายงานตัวได้ที่ คลิก

เรียกรายงานตัวโครงการห้องเรียนพิเศษม.4 ปีการศึกษา 2567เพิ่มเติมครั้งที่ 3

มีนาคม 25, 2024 วิชาการ 0

คลิกอ่านประกาศการเรียกรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2567 โครงการส่งเสริมความสามารถด้านศิลปศาสตร์ แผนการเรียนศิลป์ – ภาษา เพิ่มเติมครั้งที่ 2 คลิกอ่านประกาศ การเลื่อนลำดับโครงการห้องเรียนพิเศษและเรียกรายงานตัว-มอบตัวน [อ่านต่อ]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ4 ห้องเรียนทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2567 ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ

มีนาคม 18, 2024 วิชาการ 0

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2567  ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ โดยสามารถอ่านรายละเอียดแนวปฏิบัติในการสอบและตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าสอบได้ คลิกที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2567 ประเภทห้องเรียนทั่วไป

มีนาคม 18, 2024 วิชาการ 0

ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2567 ประเภทห้องเรียนทั่วไป โดยสามารถอ่านรายละเอียดวัน เวลาสอบเเละแนวปฏิบัติในการสอบได้ที่ คลิกที่นี่ และสามารถค้นหารายชื่อผู้เข้ [อ่านต่อ]

เรียกรายงานตัว ม.4 ปีการศึกษา 2567 ประเภทห้องเรียนพิเศษ เพิ่มเติมครั้งที่ 2

มีนาคม 7, 2024 วิชาการ 0

ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรียกรายงานตัว ม.4 โครงการห้องเรียนพิเศษ เพิ่มเติมครั้งที่ 1 คลิกอ่านประกาศ กลุ่มห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต ม.ปลาย ลำดับที่ 120-121 คลิกอ่านประกาศ Gifted Thai แผนศิลป์-ภาษา ลำดับที่ 9