No Image

โรงเรียนสุราษฎร์ธานีได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันประกวดร้องเพลงปลุกใจ

มิถุนายน 14, 2013 ictcenter 0

โรงเรียนสุราษฎร์ธานีได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันประกวดร้องเพลงปลุกใจ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนรู้รักสามัคคี และร่วมอนุรักษ์เพลงปลุกใจ

No Image

วันไหว้ครู 2556

มิถุนายน 7, 2013 ictcenter 0

วันไหว้ครู พฤษหัสบดีที่ 6 มิถุนายน ปีพุทธศักราช 2556 ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนสุราษฎร์ธานี โรงเรียนเรียนสุราษฎร์ธานีได้จัดพิธีไหว้ครู ซึ่งถึงเป็น พิธีสำคัญอีกงาน ที่ทางโรงเรียน ได้เรียนเชิญท่านอาจารย์ ที่ได้สอนสั่งนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ทั้งอดีต,ปัจ [อ่านต่อ]

No Image

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

พฤษภาคม 31, 2013 ictcenter 0

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 – 11 มิถุนายน 2556 (เว้นวันหยุดราชการ) ณ สำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล จำนวน 1 อัตรา (แทนอัตราว่าง) คลิกอ่านรายละเอียด>>>>11

นักเรียน ศิษย์เก่า และชาวชุมชนรอบๆ ใช้บริการสนามฟุตซอลของโรงเรียนสุราษฎร์ธานี

มีนาคม 12, 2013 ictcenter 0

นักเรียน  ศิษย์เก่า  และชาวชุมชนรอบๆโรงเรียน ใช้บริการสนามฟุตบอลของโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงสนามจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตสุราษฎร์ธานี          

ประกาศสำหรับนักเรียนที่จบการศึกษาชั้น ม.6

มีนาคม 2, 2013 ictcenter 0

ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2555 ขอให้นักเรียนทุกคนมาสมัครเป็นสมาชิกศิษย์เก่าโรงเรียนสุราษฎร์ธานีโดยขอใบสมัครและสมัครได้ที่อาจารย์ที่ปรึกษาในวันที่ 2เมษายน 2556 (วันรับประกาศฯ) พร้อมเงินค่าสมาชิกคนละ 100 บาท

No Image

ประชาสัมพันธ์อบรม GSP

กุมภาพันธ์ 21, 2013 ictcenter 0

ศูนย์อบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpadโรงเรียนสุราษฎร์ธานี จัดโครงการพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ โดยอบรมเชิงปฏิบัติการสื่อการสอนคณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpadขึ้น ระหว่างวันที่ 22- [อ่านต่อ]

No Image

นิทรรศการวิชาการ Open House

กุมภาพันธ์ 20, 2013 ictcenter 0

ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 โรงเรียนสุราษฎร์ธานีจัดกิจกรรมนิทรรศการวิชาการ และ Open House เพื่อให้นักเรียนได้ นำเสนอผลผลิตชิ้นงานของนักเรียน ศักยภาพนักเรียน และโรงเรียน ในด้านการเรียนการสอน และ การบริหารจัดการที่ ดี อาทิเช่น ผลการศึกษาต่อในคณะต่างๆที [อ่านต่อ]

No Image

นางบุญส่ง ศุภศิริรัตน์ ได้รับรางวัลรองผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2555

กุมภาพันธ์ 13, 2013 ictcenter 0

สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้ไว้เพื่อแสดงว่า นางบุญส่ง  ศุภศิริรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ได้รับรางวัลรองผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2555

No Image

กำหนดสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

กุมภาพันธ์ 11, 2013 ictcenter 0

กำหนดสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี   ตารางสอบ s1 ตารางห้องสอบ s2