No Image

เข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการค่ายที่ 1 วิชาฟิสิกส์ ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

ตุลาคม 11, 2012 ictcenter 0

การเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการค่ายที่ 1 วิชาฟิสิกส์ ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานีซึ่งรับหน้าที่เป็นศูนย์ขยายผล สอวน. ศูนย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ระหว่างวันที่ 5 -24ตุลาคม 2555