No Image

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก/สัมภาษณ์ ตำแหน่งนักการ/ภารโรง และยามรักษาความปลอดภัย

เมษายน 19, 2017 ictcenter 0

คลิกดูรายละเอียด >>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก/สัมภาษณ์ ตำแหน่งนักการ/ภารโรง และยามรักษาความปลอดภัย

No Image

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก/สัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

เมษายน 19, 2017 ictcenter 0

คลิกดูรายละเอียด >>>  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก/สัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

No Image

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งยามรักษาความปลอดภัย

เมษายน 8, 2017 ictcenter 0

โรงเรียนสุราษฎร์ธานีรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งยามรักษาความปลอดภัย คลิกดูรายละเอียด >>> รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งยามรักษาความปลอดภัย

No Image

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการ/ภารโรง

เมษายน 8, 2017 ictcenter 0

โรงเรียนสุราษฎร์ธานีรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการ/ภารโรง คลิกดูรายละเอียด >>> รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการ/ภารโรง

No Image

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่สำนักงาน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

เมษายน 8, 2017 ictcenter 0

โรงเรียนสุราษฎร์ธานีรับสมัครเจ้าหน้าที่สำนักงาน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน คลิกดูรายละเอียด >>> ประกาศรับเจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน.doc

No Image

ประกาศผลโครงการพิเศษนักเรียนชั้นม.1 ปีการศึกษา 2560 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3

เมษายน 7, 2017 nikhom 0

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประกาศผลโครงการพิเศษนักเรียนชั้น ม.1  ปีการศึกษา 2560 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ประกาศรายงานตัวนักเรียนโครงการ EP (สำรอง)