No Image

ประกาศรายชื่อผู้ประมูลที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกผู้ผลิตและส่งน้ำดื่ม

มิถุนายน 22, 2016 ictcenter 0

รายชื่อผู้ประมูลที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกผู้ผลิตและส่งน้ำดื่มของโรงเรียนสุราษฎร์ธานี คลิกดูรายละเอียด >>> ประกาศรายชื่อผู้ประมูลที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกผู้ผลิตและส่งน้ำดื่ม

No Image

กิจกรรมวันไหว้ครูประจำปี 2559

มิถุนายน 17, 2016 ictcenter 0

โรงเรียนเรียนสุราษฎร์ธานี ได้จัดพิธีไหว้ครู ซึ่งถึงเป็นพิธีสำคัญอีกงานที่ทางโรงเรียน ได้เรียนเชิญท่านอาจารย์ ที่ได้สอนสั่งนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ทั้งอดีต,ปัจจุบัน รวมไปถึงท่านผู้ปกครองและแขกผู้มีเกียร์ติมาร่วมงานในวันนี้ ในวัน พฤหัสบดีที่ 16 มิ [อ่านต่อ]

No Image

งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

มิถุนายน 10, 2016 ictcenter 0

งานโภชนาการโรงเรียนสุราษฎร์ธานีได้รับความร่วมมือจากเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ฉีดพ่นสารเคมีเพื่อป้องกันและกำจัดแมลงวันในโรงอาหาร และบริเวณที่เก็บขยะของโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ทางหน่วยงานโภชณการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี และคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนสราษฎร์ธานี ต้อ [อ่านต่อ]

No Image

ฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี

มิถุนายน 9, 2016 ictcenter 0

เนื่องในวโรกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี ในวันพฤหัสบดี ที่ 9 มิถุนายน 2559 ณ บริเวณสนามหน้าเสาธง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

No Image

กิจกรรมกำเนิดศูนย์ครอบครัวพอเพียง

มิถุนายน 9, 2016 ictcenter 0

โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน (ประจำปี 2559) กิจกรรมกำเนิดศูนย์ครอบครัวพอเพียง ในวันพุธ ที่ 8 มิถุนายน 2559 ณ อาคาร 100 ปี หอประชุมครูลำยอง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

No Image

ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559

มิถุนายน 8, 2016 ictcenter 0

สมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ในวันอาทิตย์ ที่ 12 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ อาคาร 100 ปี หอประชุมครูลำยอง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี คลิกดูรายละเอียด >>> ประกาศ เชิญประชุม คลิกดูรายละเอียด &gt [อ่านต่อ]

No Image

การประมูลผู้ผลิตและส่งน้ำดื่มของโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2559

มิถุนายน 7, 2016 ictcenter 0

การประมูลผู้ผลิตและส่งน้ำดื่มของโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2559 คลิกดูรายละเอียด >>>ประกาศการประมูลผู้ผลิตและส่งน้ำดื่ม

No Image

รายงานประจำปีโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2558

มิถุนายน 3, 2016 ictcenter 0

ปกมาตราฐาน ปกใน คำนำ สารบัญ ข้อมูลเบื้องต้นของสถานศึกษา การพัฒนาคุณภาพ ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา สรุปผลการพัฒนาและนำไปใช้