No Image

ดร.ครรชิต มนูญผล นำคณะผู้บริหารมาให้ความรู้ในด้านการใช้งาน Mycourse ville และสำรวจเตรียมความพร้อมโรงเรียนต้นแบบ

มกราคม 29, 2016 ictcenter 0

             เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559 ดร.ครรชิต มนูญผล ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ได้นำคณะผู้บริหารของ สพฐ. ผู้บริหารบริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่นจำกัด และผู้ดูแลระบบ Mycourse ville จาก มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ มาให้ [อ่านต่อ]

No Image

เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี

มกราคม 20, 2016 ictcenter 0

นักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ณ ศูนย์การเรียนรู้ ค่ายฝึกลูกเสือ-เนตรนารี ศปภอ.ทบ.4 ในวันที่ 13-15 มกราคม 2559        

No Image