No Image

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

กรกฎาคม 29, 2015 ictcenter 0

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมวันเข้าพรรษาที่ชาวพุทธได้มีการปฏิบัติสืบต่อเนื่องกันมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งในกิจกรรมมีการหล่อเทียนพรรษา แห่เทียนพรรษา ถวายเทียนพรรษา ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและถวายอาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ ในวันพุธ ที่29 กรกฎาคม 2558 ณ อาคาร [อ่านต่อ]

No Image

SAR โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

กรกฎาคม 22, 2015 nikhom 0

รายงานประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2557 คลิกดาวโหลด 1.ปกหน้า 2.sen 3.สารบัญ 4.สารบัญตาราง 5.SAR 2557[1] part 1 6.SAR 2557[1] part 2 7.SAR 2557[1] part 3 8.SAR 2557[1] part 4    

No Image

ประกาศใช้พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. 2558 และคู่มือสำหรับประชาชน

กรกฎาคม 22, 2015 nikhom 0

  การประกาศใช้พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. 2558 และการเปิดตัวคู่มือสำหรับประชาชน สำหรับโรงเรียนสุราษฎร์ธานี กำหนดใช้ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฏาคม 2558 เป็นต้น คลิกเพื่อดาวโหลด

No Image

ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกผู้จัดทำและส่งน้ำดื่มโรงเรียนสุราษฎร์ธานี

กรกฎาคม 21, 2015 ictcenter 0

คลิกรายละเอียด >>> ประกาศชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก(น้ำดื่ม)

ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA สสวท.

กรกฎาคม 9, 2015 nikhom 0

    สสวท. ได้ปรับปรุงระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA เสร็จเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA ประกอบด้วยสองระบบย่อย คือ (1) ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA ที่ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ (ระบบเดิม) และ (2) ระบบออนไลน์ข้อสอบด้านการแก้ปัญหาแบบร่วมมือ ซึ่งเป็ [อ่านต่อ]

No Image

นักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ได้รับรางวัลชนะเลิศ

กรกฎาคม 9, 2015 ictcenter 0

นักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดวงโยธวาทิตชิงแชมป์ภาคใต้ ประจำปี 2558 ประเภทการประชันการตีกลอง

No Image

วันคล้ายวันสถาปณาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฏาคม 2558

กรกฎาคม 3, 2015 nikhom 0

วันที่ 1 กรกฏาคม 2558 ผู้อำนวยการสุชาติ หงษ์ทอง นำคณะ ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนสุราษฎร์ธานี  เข้าร่วมประกอบพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2558 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวั [อ่านต่อ]