No Image

การจัดซื้อ หนังสือเรียนตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

มีนาคม 31, 2015 ictcenter 0

การจัดซื้อ หนังสือเรียนตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2558 โดยวิธีพิเศษ คลิกรายละเอียด >>> ประกาศหนังสือ

No Image

สถิติการสมัครนักเรียนประเภทในเขตบริการและทั่วไป ชั้น ม.1, ม.4 ปีการศึกษา 2558

มีนาคม 26, 2015 nikhom 0

สถิติการสมัครนักเรียนประเภทในเขตบริการและทั่วไป ชั้น ม.1, ม.4 ปีการศึกษา 2558  โรงเรียนสุราษฎร์ธานี   สถิติการสมัครประเภทในเขตบริการและทั่วไป ชั้น ม.1  ประเภท จำนวนรับ 20-มี.ค.-58 21-มี.ค.-58 22-มี.ค.-58 23-มี.ค.-58 24-มี.ค.-58 รวม ในเขตบริการ 120 14 [อ่านต่อ]

No Image

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพิ่มเติม

มีนาคม 26, 2015 webadmin 0

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการ EET เรียกเพิ่มเติมครั้งที่ 2 โครงการ EP เรียกเพิ่มเติมครั้งที่ 2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ พสวท.เรียกเพิ่มเติมครั้งที่ 2 โครงการ EET เรียกเพิ่มเติมครั้งที่ 2 โครงการ Gifted เรียกเพิ่มเติมครั้งที่ 2 นั [อ่านต่อ]

No Image

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน ม.3 เดิม

มีนาคม 12, 2015 webadmin 0

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557 ที่มีศักยภาพเหมาะสมด้วยการพิจารณาคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558 ประกาศผลม.3เดิม

No Image

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการพิเศษ เพิ่มเติมครั้งที่ 1

มีนาคม 11, 2015 webadmin 0

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการพิเศษ สสวท-คณิตวิทย์ โครงการ EET โครงการ EP นักเรียนชั้นมธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการพิเศษMOU-พสวท โครงการพิเศษ(Gifted) โครงการพิเศษ EET โครงการพิเศษศิลป์ภาษา

No Image

ประกาศ เรื่องการทำประกันอุบัติเหตุนักเรียนปีการศึกษา 2558

มีนาคม 10, 2015 ictcenter 0

ด้วยโรงเรียนสุราษฎร์ธานี มีนโยบายจัดทำประกันอุบัติเหตุให้กับนักเรียนและบุคลากรทุกคน จึงขอให้ผู้ที่สนใจ ร่วมเสนอราคา เบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุนักเรียน – กลุ่ม สามารถส่งเอกสารได้ที่ กลุ่มบริหารทั่วไปโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ 10 – 20 [อ่านต่อ]