วันไหว้ครู 2556

IMG5402resizeวันไหว้ครู
พฤษหัสบดีที่ 6 มิถุนายน ปีพุทธศักราช 2556 ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนสุราษฎร์ธานี
โรงเรียนเรียนสุราษฎร์ธานีได้จัดพิธีไหว้ครู ซึ่งถึงเป็น พิธีสำคัญอีกงาน ที่ทางโรงเรียน ได้เรียนเชิญท่านอาจารย์ ที่ได้สอนสั่งนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ทั้งอดีต,ปัจจุบัน รวมไปถึงท่านผู้ปกครองและแขกผู้มีเกียรติ มาร่วมงานในวันนี้ คลังภาพถ่าย