โรงเรียนสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 ตำแหน่ง

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 ตำแหน่ง

1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานผู้อำนวยการ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 อัตรา

2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 อัตรา

3. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 อัตรา

คลิกดูรายละเอียด>>>ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 ตำแหน่ง