โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ขอแสดงความยินดีกับ ” ครูดีศรีสุราษฎร์ ” ครูนิคม  ทิศแก้ว  ครูชำนาญการพิเศษ  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ในวันอาทิตย์ ที่ ๑๖  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๕  นายนิคม  ทิศแก้ว  ครูชำนาญการพิเศษ  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น  ” ครูดีศรีสุราษฎร์ ”  เนื่องในโอกาสวันครู  ครั้งที่ ๖๖  พ.ศ. ๒๕๖๕  จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

“พัฒนาครู พัฒนาเด็ก เรียนรู้สู่อนาคต”