โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนันท์ชพร รักบ้านเพิง ประธานสภานักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2564 ได้รับยกย่องเป็น “เด็กดีศรีสุราษฎร์ฯ”  เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2565 จากเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี