โรงเรียนสุราษฎร์ธานีได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันประกวดร้องเพลงปลุกใจ

993589_466748526750461_1522435403_nโรงเรียนสุราษฎร์ธานีได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันประกวดร้องเพลงปลุกใจ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนรู้รักสามัคคี และร่วมอนุรักษ์เพลงปลุกใจ

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา โรงเรียนสุราษฎร์ธานีได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันประกวดร้องเพลงปลุกใจ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนรู้รักสามัคคี และร่วมอนุรักษ์เพลงปลุกใจ ณ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 สุราษฎร์ธานี ซึ่งผลการประกวดโรงเรียนสุราษฎร์ธานีได้รับ รางวัลชนะเลิศ เป็นตัวแทนภาคใต้ไปร่วมค่ายเยาวชน “ประสานเสียงเด็กไทยปลุกใจสามัคคี” ณ กรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพฯ ในระหว่างวันที่ 15-19 กรกฎาคม 2556

1002231_466727696752544_926566895_n 998592_466727713419209_1743025690_n 983953_466748666750447_1676676669_n 5595 5539_466727656752548_1815584545_n