โครงการแนะแนวอาชีพ “มหัศจรรย์สีสันแห่งอาชีพ”

11999923_10206504807530540_1364114942_nโรงเรียนสุราษฎร์ธานีจัดกิจกรรม โครงการแนะแนวอาชีพ “มหัศจรรย์สีสันแห่งอาชีพ” นิทรรศการอาชีพสู่ประชาคมอาเซียน ในวันที่ 10 กันยายน 2558 ณ หอประชุม 100 ปี ครูลำยอง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

 

 

 

 

11999923_10206504807530540_1364114942_n 11992123_10206504807930550_1895838861_n
11997884_10206504807890549_131769383_n 11992027_10206504808290559_104764645_n
11121541_10206504808930575_1792092968_n 11992113_10206504808650568_606116742_n