แจ้งกำหนดระยะเวลาการชำระเงินค่าลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

 

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี กำหนดระยะเวลาการชำระเงินค่าลงทะเบียนของนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ด้วยวิธีโอนผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด ทุกสาขา ระหว่างวันที่ 5 – 30 พฤศจิกายน 2561 ตามใบ pay-in ที่ส่งพร้อมหนังสือแจ้งกำหนดระยะเวลาการชำระเงินค่าลงทะเบียนฯ หรือ download>>http://st.archeewa.org/index.php?fbclid=IwAR1t_Ztip45bdOGUBWElAm9y-tTQ8FPRnvAvb06Z8zJN8XfiZoktgwRepOA