เลื่อนแผนการเรียนและเรียกรายงานตัว ม.3 เดิม เพิ่มเติมครั้งที่ 1

เรียกรายงานตัว ม.4 ประเภท ม.3 เดิม เพิ่มเติมครั้งที่ 1
ในวันที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. – 12.00 น.
ณ ห้อง To be number One อาคาร ๑๐๐ ปี หอประชุมครูลำยอง ดังนี้

  • ลำดับที่ 212 – 338 (โครงการ MSET)

คลิกอ่านประกาศ