เรียกรายงานตัวเพิ่มเติม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (เพิ่มเติมครั้งที่ 5) ประจำปีการศึกษา 2564

เรียกรายงานตัวเพิ่มเติม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (เพิ่มเติมครั้งที่ 5)                       ประจำปีการศึกษา 2564 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ 

-รายงานตัวและมอบตัวภายในวันที่ 2 มิ.ย.64                                                                                                        -ส่งเอกสารเพื่อมอบตัวที่ห้องเกียรติยศในวันที่ 4 มิ.ย.64

โดยลิงค์สำหรับปริ้นท์หลักฐาน มีดังนี้

1. ใบ pay in (อยู่หน้าที่ 3 เป็นต้นไป) คลิกที่นี่

2. ใบมอบตัว ม.4 คลิกที่นี่ 

3. ประวัติ นร. คลิกที่นี่

4. สัญญาการเป็นนร.  คลิกที่นี่

5. ใบสมัครสมาคมผู้ปกครอง คลิกที่นี่