เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี

IMG_1577_resizeนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี

ณ ศูนย์การเรียนรู้ ค่ายฝึกลูกเสือ-เนตรนารี ศปภอ.ทบ.4

ในวันที่ 13-15 มกราคม 2559

 

 

 

 

IMG_1550_resize IMG_1582_resize IMG_1577_resize IMG_1583_resize IMG_1588_resize IMG_1589_resize IMG_1591_resize IMG_1594_resize IMG_1600_resize IMG_1602_resize IMG_1606_resize IMG_1617_resize IMG_1619_resize IMG_1621_resize IMG_1624_resize IMG_1630_resize IMG_1632_resize IMG_1643_resize IMG_1654_resize IMG_1655_resize IMG_1656_resize IMG_1659_resize IMG_1661_resize IMG_1663_resize IMG_1673_resize IMG_1674_resize IMG_1676_resize IMG_1681_resize IMG_1683_resize IMG_1684_resize IMG_1695_resize IMG_1696_resize IMG_1709_resize IMG_1739_resize IMG_1748_resize IMG_1749_resize IMG_1750_resize IMG_1752_resize IMG_1755_resize IMG_1762_resize IMG_1763_resize IMG_1764_resize IMG_1765_resize IMG_1770_resize