สาส์นจาก ผ.อ. เนื่องจากสถานการณ์ของพายุปาบึก

เรียน คุณครูที่ปรึกษา และผู้ปกครองทุกท่าน
เนื่องจากสถานการณ์ ของพายุปาบึก มีแนวโน้มขึ้นฝั่งบริเวณ จ.นครศรีธรรมราช เร็วขึ้นอาจจะทำให้ฝนตกหนาแน่นมากขึ้นในจ.สุราษฎร์ธานี หากผู้ปกครอง หรือรถรับส่ง มีความประสงค์มารับนักเรียนก่อนเลิกเรียนเวลา 14.30 น. ก็สามารถมารับได้ ครูที่ปรึกษา อนุญาต แล้วแจ้งให้ฝ่ายกิจการ ทราบด้วย
เรียนมาเพื่อทราบครับ

ผอ สมยศ กระจ่างแจ้ง