วันเด็กแห่งชาติ นักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานีร่วมกิจกรรมกับ สทท. กับ สวท.จังหวัดสุราษฎร์ธานี

IMG_0285_1วันเด็กแห่งชาติ นักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานีร่วมกิจกรรมกับ สทท. กับ สวท.จังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่…:innocent::kiss:

วันเด็กแห่งชาติ ในวันที่ 12 มกราคม 2556 ที่ผ่านมา นักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานีได้ร่วมเป็นพิธีกรภาคสนาม และร่วมเป็นผู้ประกาศข่าวภาคเยาวชนเนื่องในวันเด็กแห่งชาติที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี และนักเรียนอีกกลุ่มได้ได้เข้าร่วมกิจกรรมนักจัดรายการภาคสนามที่เทศบาลนครจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยร่วมจัดรายการกับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

IMG_0293_1 IMG_0285_1 IMG_0291_1 IMG_0267_1 IMG_0284_1 IMG_0277_1 IMG_0276_1 IMG_0271_1 IMG_0268_1 IMG_0261_1