วันคล้ายวันสถาปณาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฏาคม 2558

วันที่ 1 กรกฏาคม 2558 ผู้อำนวยการสุชาติ หงษ์ทอง นำคณะ ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนสุราษฎร์ธานี  เข้าร่วมประกอบพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2558 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ร่วมกับคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดสุราษฎร์ธานี /ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี  เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาท สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี 

ภาพประกอบ :

S__5652511 S__5652508 S__5652509 S__5652506 S__5652515