รับสมัครสอบวัดความรู้วิชาวิทยาศาสตร์ หลายรายการ

Typography Illustration Featuring the Word Science

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์รับสมัครสอบวัดความรู้วิชาวิทยาศาสตร์ หลายรายการ ดังนี้

โครงการ IJSO และ IESO

  • IJSO ย่อมาจาก International Junior Science Olympiad เป็นการแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยจะรับสมัครนักเรียนที่มีอายุไม่เกิน 15 ปี
  • IESO ย่อมาจากInternational Earth Science Olympiad เป็นการแข่งขันโลกและอวกาศโอลิมปิก ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา เพื่อทดสอบความสามารถในสาขาวิชาธรณีวิทยา อุตุนิยมวิทยา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และดาราศาสตร์

นอกจากนี้ยังมีโครงการทดสอบความรู้ทางวิทยาศาสตร์อื่นๆ สนใจสมัครสอบได้ตามภาพด้านล่างนี้เลยค่ะ