รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

011รับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 – 11 มิถุนายน 2556 (เว้นวันหยุดราชการ) ณ สำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล จำนวน 1 อัตรา (แทนอัตราว่าง) คลิกอ่านรายละเอียด>>>>11