ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA สสวท.

 

logo card_logo1

 

สสวท. ได้ปรับปรุงระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA เสร็จเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA ประกอบด้วยสองระบบย่อย คือ (1) ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA ที่ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ (ระบบเดิม) และ (2) ระบบออนไลน์ข้อสอบด้านการแก้ปัญหาแบบร่วมมือ ซึ่งเป็นโจทย์พัฒนาขึ้นโดย สสวท. ผู้ใช้ที่มีบัญชีอยู่แล้วสามารถใช้บัญชีเดิมได้กับทั้งสองระบบย่อย ผู้สนใจที่ยังไม่มีบัญชีสามารถสมัครได้ที่นี่ หรือ http://pisaitems.ipst.ac.th/ เมื่อสมัครแล้วจะใช้ได้ทั้งสองระบบ

สำหรับนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ให้เข้าร่วมสมัครและทดสอบ ระบบ PISA ออนไลน์ ได้ ตั้งแต่วันที่15 มิถุนายน 2558 เป็นต้นไป