พิธีถวายพระพรชัยมงคล 12 สิงหาคม 2558

พิธีถวายพระพรชัยมงคล “วันแม่แห่งชาติ” 12 สิงหาคม 2558

ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Untitl55ed