No Image

กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

สิงหาคม 19, 2015 ictcenter 0

โรงเรียนสุราษฎร์ธานีจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ในวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2558 ณ หอประชุม 100 ปี ครูลำยอง          

No Image

การแข่งขันกอล์ฟชิงถ้วยพระราชทาน

สิงหาคม 11, 2015 ictcenter 0

การแข่งขันกอล์ฟถ้วยพระราชทาน วันที่ 9 สิงหาคม 2558 ณ สนามกอล์ฟเขื่อนรัชชประภา อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี ชมวีดีโอ >>> การแข่งขันกอล์ฟชิงถ้วยพระราชทาน