ผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานีมอบรางวัลแก่นักเรียนชนะเลิศการประกวดแข่งขันร้องเพลงปลุกใจ

1038ผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี  ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์  ยศถา  มอบรางวัลแก่นักเรียนชนะเลิศการประกวดแข่งขันร้องเพลงปลุกใจ  เป็นตัวแทนภาคใต้  ร่วมเข้าค่ายเยาวชน “ประสานเสียงเด็กไทยปลุกใจสามัคคี    กรมประชาสัมพันธ์  พร้อมเป็นตัวแทนบันทึกเสียงร้องเพลงปลุกใจระดับประเทศ

1038

1026 1025 1024 1023 1022 1021 1016