ผลการมอบตัว(เพิ่มเติม) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ประจำการศึกษา 2564

ผลการมอบตัว(เพิ่มเติม) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประเภทห้องเรียนทั่วไป ประจำการศึกษา 2564
เนื่องจากนักเรียนได้ทำการมอบตัวเสร็จสิ้นแล้วเมื่อวันที่ 29 พ.ค. 64
แต่ปรากฏว่ามีความคลาดเคลื่อนของข้อมูลจำนวน 2 ราย
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คลิก