ประมวลภาพการสอบคัดเลือกนักเรียน ม.๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

โรงเรียนสุราษฎร์ธานีจัดสอบคัดเลือกนักเรียนประเภทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนอื่น กรณีนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนสุราษฎร์ธานีปีการศึกษา ๒๕๖๑ ไม่เต็มแผนการรับ(รวม นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ และความสามารถพิเศษ) เข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒
สนามสอบโรงเรียนสุราษฎร์ธานี

โรงเรียนสุราษฎร์ธานีจัดสอบคัดเลือกนักเรียนประเภทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนอื่น…

โพสต์โดย โรงเรียนสุราษฎร์ธานี – Suratthani School เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2019