ประกาศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง การสรรหาผู้ประกอบการบริการถ่ายเอกสาร

 

 

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์จะสรรหาผู้ประกอบการบริการถ่ายเอกสาร  ซุ้ม A (ด้านอาคาร 3) และซุ้ม B (ด้านอาคาร 4)

รายละเอียด ดังนี้ >>Download>>ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี