ประกาศ !!! สรรหาบริษัทประกันอุบัติเหตุนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ด้วยโรงเรียนสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์จะสรรหาบริษัทประกันอุบัติเหตุให้แก่นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา

โดยมีรายละเอียดตามประกาศ ดังต่อไปนี้

คลิก>>>ดาวโหลดเอกสาร<<<