ประกาศ !!! รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานรับเติมเงินศูนย์อาหาร

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประกาศ !!! รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานรับเติมเงินศูนย์อาหาร โดยมีรายละเอียดในเอกสารที่แนบ

Click เอกสารที่นี้