ประกาศ !!! รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งคนสวน

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประกาศ !!! รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งคนสวน จำนวน 2 อัตรา โดยมีรายละเอียดในเอกสารดังแนบ

เอกสารประกาศ