ประกาศ การรับมอบหนังสือเรียน, เงินค่าอุปกรณ์การเรียนและเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ได้กำหนดให้มีการรับมอบหนังสือเรียน, เงินค่าอุปกรณ์การเรียนและเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2564 รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ >>>>>ประกาศการรับมอบหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2564