ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง การเลื่อนจัดกิจกรรมวันธารน้ำใจ ประจำปีการศึกษา 2564

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ได้กำหนดการจัดกิจกรรมวันธารน้ำใจ ประจำปีการศึกษา 2564 ในช่วงเดือนกันยายน 2564 นั้น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้โรงเรียนไม่สามารถจัดกิจกรรมดังกล่าวได้ จึงขอเลื่อนการจัดกิจกรรมวันธารน้ำใจเพื่อมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ซึ่งจะกำหนดวันเวลาที่แน่นอนอีกครั้ง ในการนี้โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จึงเปิดรับสนับสนุนเงินทุนการศึกษา โดยสามารถติดต่อบริจาคได้ตามรายละเอียดประกาศดังแนบ>>>ประกาศเรื่องการเลื่อนจัดกิจกรรมวันธารน้ำใจ ปีการศึกษา 2564

ดาวโหลดแบบฟอร์มบริจาค>>>แบบแสดงความจำนงบริจาคเงินทุนการศึกษา

ดาวโหลดแบบฟอร์มบริจาค>>>แบบฟอร์มขอเพิ่มกองทุนการศึกษา ตั้งกองทุนการศึกษา