ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง การเลื่อนจัดกิจกรรมวันธารน้ำใจ ประจำปีการศึกษา 2564

กันยายน 29, 2021 budget 0

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ได้กำหนดการจัดกิจกรรมวันธารน้ำใจ ประจำปีการศึกษา 2564 ในช่วงเดือนกันยายน 2564 นั้น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้โรงเรียนไม่สามารถจัดกิจกรรมดังกล่าวได้ จึงขอเลื่อนการจัดกิจกรรมวันธาร [อ่านต่อ]

สำรวจความต้องการวัคซีน สำหรับนักเรียน

กันยายน 17, 2021 webadmin 0

โรงเรียนสุราษฎร์ธานีขอให้นักเรียนทุกคนกรอกแบบสำรวจนักเรียนผู้มีความประสงค์รับหรือไม่รับวัคซีน รายละเอียดตามแบบสำรวจนี้ โดยให้ส่งข้อมูลให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 22 ก.ย. 2564 Link แบบสำรวจ 

ประกาศงานทะเบียน : ของดการออกเอกสารต่าง ๆ ระหว่างวันที่ 13 -17 กันยายน 2564

กันยายน 13, 2021 tatsanee 0

เนื่องด้วย ห้องวิชาการมีผู้สัมผัสโรคที่มีความเสี่ยงสูง ส่งผลให้ ครูและบุคลากรที่มาปฏิบัติหน้าที่ ในวันที่ 6 – 11 กันยายน 2564 ต้องกักตัวที่บ้านเป็นเวลา 14 วัน เพื่อสังเกตอาการ งานทะเบียนนักเรียนจึงของดการออกเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ วั [อ่านต่อ]