ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการเรียนรูปแบบ onsite ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนกำหนดจัดเตรียมความพร้อมในการเรียนรูปแบบ onsite ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 27 – 28 มกราคม 2565 ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

คลิกอ่านประกาศ