ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง การเลือกชุมนุมและรายวิชาเพิ่มเติม

ให้นักเรียนเลือกชุมนุมและรายวิชาสาระเพิ่มเติมผ่านระบบออนไลน์

โดยนักเรียนสามารถอ่านประกาศ เพื่อดูวันเวลาในการเลือก เเละวิธีในการเลือกวิชาต่างๆ คลิก ที่นี่

และสามารถเลือกชุมนุมและรายวิชาเพิ่มเติมค่ะ โดยคลิก ที่นี่