ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง ผลการรายงานตัวและเลือกโครงการห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติมครั้งที่ 3)

โรงเรียนสุราษฎร์ธานีได้ประกาศ   ผลการรายงานตัวและเลือกโครงการห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติมครั้งที่ 3)

คลิก ที่นี่ เพื่อดูผลการรายงานตัวและมอบตัว