ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง การยืนยันสิทธิ์การเลื่อนโครงการห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563 แผนการเรียนศิลป์-ภาษา (โครงการศิลปศาสตร์, English Gifted และ Thai Gifted)

โรงเรียนสุราษฎร์ธานีประกาศการยืนยันสิทธิ์การเลื่อนโครงการห้องเรียนพิเศษ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563
แผนการเรียนศิลป์-ภาษา (โครงการศิลปศาสตร์, English Gifted และ Thai Gifted)

คลิก ที่นี่ เพื่ออ่านประกาศ