ประกาศเลื่อนและเรียกรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม)

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1) เลื่อนโครงการห้องเรียนพิเศษ ม.4 แผน วิทย์-คณิต ครั้งที่ 5

2) เรียกรายงานตัว พสวท.สมทบ และ MSET ม.ปลาย เพิ่มเติมครั้งที่ 9

3) เรียกรายงานตัว Gifted Math ม.4 เพิ่มเติมครั้งที่ 5

4) เรียกรายงานตัว ศิลปศาสตร์ ม.4 เพิ่มเติมครั้งที่ 5

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ คลิก

กรณีนักเรียนไม่สะดวกมารายงานตัวที่โรงเรียนด้วยตนเอง

ขอให้นักเรียนประสานมาทางการส่งข้อความในเพจเฟสบุค กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี คลิก

ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 ได้ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00น. มิเช่นนั้นจะถือว่าเป็นการสละสิทธิ์