ประกาศเรื่อง เรียกรายงานตัวเพิ่มเติมครั้งที่ 3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการ EP ประจำปีการศึกษา 2564   

ประกาศเรื่อง เรียกรายงานตัวเพิ่มเติมครั้งที่ 3                                                                                                        นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการ EP ประจำปีการศึกษา 2564                                                                        อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

-รายงานตัวและมอบตัวภายในวันที่ 2 มิ.ย.64

-ส่งเอกสารเพื่อมอบตัวที่ห้องเกียรติยศในวันที่ 4 มิ.ย.64 โดยเตรียมหลักฐาน ดังนี้

1. ใบpay in คลิกที่นี่

2. ใบมอบตัว คลิกที่นี่

3. ใบประวัติ นร. คลิกที่นี่

4. ใบสัญญาการเป็นนร. คลิกที่นี่

5. ใบสมัครสมาคมผู้ปกครอง คลิกที่นี่