ประกาศเรื่อง เรียกรายงานตัวเพิ่มเติม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ลำดับที่ 302-310 และ 312-315

ประกาศเรื่อง เรียกรายงานตัวเพิ่มเติม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2564 ผู้เข้าสอบลำดับที่ 302-310 และ 312-315 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

-รายงานตัวและมอบตัวภายในวันที่ 2 มิ.ย.64

-ส่งเอกสารเพื่อมอบตัวที่ห้องเกียรติยศในวันที่ 4 มิ.ย.64 โดยเตรียมหลักฐาน

ดังนี้

2.1 ใบpay in  คลิกที่นี่

2.2 ใบมอบตัว คลิกที่นี่

2.3 ประวัติ นร. คลิกที่นี่

2.4 สัญญาการเป็นนร.  คลิกที่นี่

2.5 ใบสมัครสมาคมผู้ปกครอง คลิกที่นี่