ประกาศเรียกรายงานตัว ม.4 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2566 เพิ่มเติมครั้งที่ 3

ประกาศเรียกรายงานตัว ชั้น ม.4 ประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษ
กลุ่มโครงการห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต ม.ปลาย (MSET)
ให้มารายงานตัวในวันที่ 21 มีนาคม 2566
คลิกอ่านประกาศ