ประกาศเรียกรายงานตัว ม.4 ห้องเรียน MSET เพิ่มเติม ครั้งที่ 2

เรียกรายงานตัว ม.4 โครงการห้องเรียนพิเศษ เพิ่มเติมครั้งที่ 2
ในวันที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. – 12.00 น.
ณ ศูนย์ประสานงานการรับสมัครนักเรียน ห้องปัจจักขภัติ อาคาร 3 ดังนี้

  • กลุ่มวิทย์-คณิต ม. ปลาย ลำดับที่ 133 – 139  (โครงการ MSET)

คลิกอ่านประกาศ