ประกาศเรียกรายงานตัว ม.1 ปีการศึกษา 2567 ประเภทห้องเรียนทั่วไป เพิ่มเติมครั้งที่ 2

คลิกอ่านประกาศ เรียกรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567
ห้องเรียนทั่วไป ประเภทนักเรียนทั่วไป เพิ่มเติมครั้งที่ 2