ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ข้อมูล/สารสนเทศและดูแลความปลอดภัยนักเรียน โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

คลิกดูรายละเอียด>>>ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว+2+อัตรา
ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ไปรายงานตัว ในวันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562
ตั้งแต่เวลา 09.00 น ณ สำนักงานบริหารงานบุคคล อาคารเพ็ชญไพศิษฎ์